Parafia św. Antoniego z Padwy

w Zgoniu

Jubilaci 2015

29 stycznia swoje 70-te urodziny świętował ksiądz proboszcz senior Józef Wojciech.

W dniu urodzin została odprawiona w naszym kościele uroczysta msza święta koncelebrowana przez jubilata oraz obecnego proboszcza Krzysztofa Jaska. Na mszy zgromadzili się licznie parafianie, którzy bardzo cieszyli się, iż ks. Józef Wojciech w tym dniu był z nami. Po mszy świętej w imieniu parafian przedstawiciele Zgonia oraz Mościsk złożyli kwiaty i serdeczne życzenia wzruszonemu jubilatowi.

3 marca swoje 50-te urodziny świętował proboszcz naszej parafii ks. Krzysztof Jasek.

W tym dniu o godzinie 18:00 została odprawiona przez ks. Krzysztofa Jaska, ks. Prałata Jacka Wojciecha, ks. dziekana Rafała Październioka oraz ojca Krzysztofa Wajdę OFM uroczysta msza święta koncelebrowana. W mszy uczestniczyli licznie mieszkańcy parafii.

Po zakończonej eucharystii życzenia i kwiaty Jubilatowi złożyły delegacje: w imieniu mieszkańców - radne Zgonia i Mościsk wraz z przedstawicielem Rady Parafialnej, ministranci, zespół charytatywny „Szarotki”, delegacje uczniów szkół ze Zgonia i Mościsk, przedstawiciele młodzieży przystępującej do bierzmowania oraz młodzieży działającej przy Parafialnym centrum światowych Dni Młodzieży a także schola.

Zdjęcia z mszy można zobaczyć w Galerii zdjęć >>

5 czerwca mija 60 lat kapłaństwa księdza proboszcza seniora Stanisława Knopa.

W tym dniu parafianie będą modlitwą całym sercem z dostojnym jubilatem.