Parafia św. Antoniego z Padwy

w Zgoniu

I Komunia Święta 2015

Relacja z uroczystości

W Piśmie Świętym jest napisane: ,,Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże” (Mk 10,14). I Komunia Święta to ważny moment w życiu każdego dziecka. Do tej wyjątkowej chwili dzieci z naszej parafii przygotowywały się przez cały rok m.in. poprzez uczestnictwo w katechezie oraz udział wraz z rodzicami na niedzielnej eucharystii.

W niedzielę 3 maja, o godzinie 11.00 odbyła się w naszej parafii piękna uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym dniu uczniowie II klas po raz pierwszy, do swoich serc, pod postacią chleba, przyjęli Pana Jezusa. Uroczystość przyjęcia po raz pierwszy Komunii Św. poprzedziła sobotnia pierwsza spowiedź. Sakrament Komunii Świętej przyjęło 21 dzieci z Mościsk i Zgonia. Uroczystą mszę św. odprawił oraz wygłosił Słowo Boże ksiądz proboszcz Krzysztof Jasek. Zarówno dzieci, jak i rodzice czynnie włączyli się w oprawę liturgiczną mszy, gdyż jest to święto nie tylko dzieci, ale także ich rodzin.

Po uroczystej sumie, dzieci otrzymały od księdza proboszcza chlebki obrazujące Chleb Eucharystyczny, który Jezus łamał dla swoich uczniów w czasie ostatniej wieczerzy. Chlebem tym dzieci miały się podzielić podczas rodzinnego przyjęcia z przybyłymi gośćmi.

O godzinie 16.00 dzieci wraz z najbliższymi przybyły do świątyni na nabożeństwo majowe. W trakcie nabożeństwa dzieci otrzymały pamiątkowy obraz przedstawiający Jezusa Miłosiernego. Dzieci pierwszokomunijne przekazały dar ufundowany przez rodziców dla naszego kościoła – komplet dzwonków liturgicznych. Ponadto tradycyjnie już, jak co roku, dzieci komunijne ofiarowały słodkie upominki, które, podobnie jak w ostatnich latach zostały przekazane do Ośrodka Terapii Nerwic dla dzieci i młodzieży w Orzeszu-Zawiści osobiście przez księdza proboszcza.


Po komunii

Pierwszy tydzień po uroczystościach komunijnych jest tzw. białym tygodniem, w czasie którego dzieci uczestniczyły w nabożeństwach majowych oraz Eucharystii.

Jako dziękczynienie za dar sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwa w pełnej Eucharystii, dzieci z rodzicami i proboszczem udały się, w środę 7 maja, na pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, gdzie została odprawiona msza święta w ich intencji, a przewodniczył ksiądz proboszcz Krzysztof Jasek.

Pielgrzymi odwiedzili także sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Następnie udali się do Krakowa, gdzie zwiedzali już indywidualnie najważniejsze zabytki tego miasta.

Dzieci pierwszokomunijne
Zgoń: Mościska:
1. Dombek Małgorzata 10. Bieroński Rafał
2. Filipiak Bartosz 11. Chyła Paweł
3. Jaszczyk Patryk 12. Chyła Bartosz
4. Liszka Martyna 13. Dudała Hanna
5. Marekwia Tymoteusz 14. Gerzok Klaudia
6. Ogierman Wiktoria 15. Juranek Paweł
7. Porwoł Gabriel 16. Kasprowski Maciej
8. Szołtysek Weronika 17. Kiel Szymon
9. Tebinka Mateusz 18. Kocima Emila
19. Makosz Zofia
20. Szołtysek Nikodem
21. Żołneczko Paweł


Zdjęcia z komunii można zobaczyć w Galerii zdjęć >>

opracowanie: Ewa Ogierman